Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
12
1
World Leader
66.67% (6 of 9 votes)
47
2
Athlete
25.00% (1 of 4 votes)
50
3
Inventor
22.22% (8 of 36 votes)
9
4
Military Personnel
75.00% (3 of 4 votes)
18
6
Royalty
57.14% (4 of 7 votes)
23
8
Religious Figure
52.85% (65 of 123 votes)
25
9
Advocate
52.27% (46 of 88 votes)
4
11
Athlete
85.71% (6 of 7 votes)
22
12
Royalty
52.99% (62 of 117 votes)
32
13
Scientist
50.53% (428 of 847 votes)
33
14
Vocalist
50.0% (2 of 4 votes)
46
16
Student
25.93% (7 of 27 votes)
28
17
Nurse
51.64% (157 of 304 votes)
20
19
Animator
55.06% (49 of 89 votes)
41
20
Composer
47.42% (46 of 97 votes)
11
21
Athlete
71.43% (5 of 7 votes)
6
22
Auto Racer
81.82% (9 of 11 votes)
29
23
Artist
51.33% (58 of 113 votes)
35
23
Artist
50.0% (4 of 8 votes)
31
25
Monarch
51.13% (68 of 133 votes)
26
27
Vocalist
51.95% (40 of 77 votes)
38
31
Actress
48.88% (109 of 223 votes)
52
32
Diplomat
15.38% (2 of 13 votes)
48
34
Military Personnel
25.00% (2 of 8 votes)
8
35
Author
80.0% (4 of 5 votes)
36
36
Composer
49.45% (136 of 275 votes)
37
39
U.S. President
49.01% (223 of 455 votes)
40
48
Actor
48.39% (75 of 155 votes)
10
49
Diplomat
71.43% (5 of 7 votes)
16
52
Actor
59.52% (75 of 126 votes)
24
55
Monarch
52.76% (67 of 127 votes)
57
58
Inventor
5.88% (1 of 17 votes)
43
60
Advocate
43.42% (482 of 1110 votes)
53
62
Filmmaker
14.29% (1 of 7 votes)
56
64
Scientist
6.25% (2 of 32 votes)
2
65
World Leader
100% (3 of 3 votes)
7
67
Outlaw
80.0% (8 of 10 votes)
21
69
Monarch
54.26% (51 of 94 votes)
39
71
Vocalist
48.84% (147 of 301 votes)
42
74
Explorer
46.99% (39 of 83 votes)
5
75
World Leader
83.33% (5 of 6 votes)
27
76
Artist
51.75% (59 of 114 votes)
45
77
Explorer
37.50% (3 of 8 votes)
19
78
Philosopher
56.00% (14 of 25 votes)
17
80
Martial Artist
57.14% (4 of 7 votes)
30
82
Religious Figure
51.18% (108 of 211 votes)
14
83
Vocalist
62.50% (5 of 8 votes)
58
84
Adventurer
0% (0 of 4 votes)
54
86
Philosopher
8.33% (3 of 36 votes)
15
89
Explorer
60.0% (3 of 5 votes)
34
90
Automaker
50.0% (3 of 6 votes)
55
91
Educator
6.25% (1 of 16 votes)
1
92
Wrestler
100% (5 of 5 votes)
44
93
U.S. President
43.24% (457 of 1057 votes)
49
95
Composer
23.81% (5 of 21 votes)
51
98
Scientist
16.67% (5 of 30 votes)
3
99
Poet
100% (3 of 3 votes)
13
100
Author
66.67% (4 of 6 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections